2010 Hooch Results

2010 Race Results

November 6, 2010
Men’s Open 4x
Men’s Master 4x
Men’s Youth 4x
Women’s Club 8+
Women’s Master 8+
Women’s Lightweight 8+
Women’s Youth 8+
Women’s Youth Lightweight 8+
Men’s Club 4+
10 Men’s Master 4+
11 Men’s Lightweight 4+
12 Men’s Youth 4+
13 Women’s College and Club Novice 8+
14 Women’s Youth Novice 8+
15 Men’s College and Club Novice 4+
16 Men’s Youth Novice 4+
17 Men’s Championship 8+
18 Women’s Championship 8+ 
19 Mixed Open 2x
20 Mixed Master 2x 
21 Men’s Club 8+ 
22 Men’s Master 8+ 
23 Men’s Lightweight 8+
24 Men’s Youth 8+
25 Men’s Youth Lightweight 8+
26 Women’s Club 4+
27 Women’s Master 4+
28 Women’s Lightweight 4+
29 Women’s Youth 4+
30 Men’s College and Club Novice 8+
31 Men’s Youth Novice 8+
32 Women’s Championship 2x
33 Women’s Youth 2x
34 Women’s Master 2x
35 Women’s College and Club Novice 4+
36 Women’s Youth Novice 4+ 
37 Men’s Championship 4+
38 Women’s Championship 4+
39 Mixed Open 4x
40 Mixed Master 4x
41 Men’s Championship 2x
42 Men’s Youth 2x
43 Men’s Master 2x
44 Mixed Open 4+
45 Mixed Master 4+

Sunday, November 7, 2010
46 Men’s Championship 1x
47 Women’s Championship 1x
48 Men’s Lightweight 1x 
49 Men’s Master AA-A-B 1x
50 Men’s Master C-D 1x 
51 Women’s Lightweight 1x
52 Women’s Master AA-A-B 1x
53 Women’s Master C-D 1x
54 Men’s Youth 1x
55 Women’s Youth 1x
56 Men’s Master E-F 1x
57 Men’s Master G->J 1x
58 Women’s Master E->J 1x
59 Men’s Novice 1x
60 Women’s Novice 1x
61 Men’s Open 2-
62 Men’s Masters 2-
63 Men’s Youth 2-
64 Women’s Open 2-
65 Women’s Masters 2-
66 Women’s Youth 2-
67 Men’s Open 8+
68 Women’s Open 8+
69 Mixed Open 8+
70 Mixed Master 8+
71 Women’s Open 4x
72 Women’s Master 4x
73 Women’s Youth 4x
74 Mixed Youth 8+
75 Mixed Youth 2x
76 Mixed Open/Youth Octopede
77 Men’s Adaptive 2x
78 Women’s/Mixed Adaptive 2x 
79 Mixed Adaptive 2x